Klinikkens personale

Læge Hans Jacob Teglers Feer

Sekretær/klinikassistent Karina Hansen

Praksisassistent Marlene Fromm Sørensen