Hjem

Klinikken holder lukket i påsken fra mandag d. 6. april til og med mandag d. 13. april 2020.

Ved brug for akut lægehjælp skal man kontakte læge Carsten Kjellerup på telefon 87 33 60 00. Han har klinik på 1. sal her i samme ejendom hvor Viby Lægehus er. OBS: Du kan ikke møde op uden du har en telefonisk aftale.

Opdateret 30.3.20:

Vi har nu videokonsultation så du kan bestille en tid ved lægen som hvis du skulle møde op i klinikken. Vi kontakter dig så m.h.p. videokonsultation. Det kræver du har en smartphone med kamera og mikrofon.

NYT: Vi er begyndt at tage patienter til deres kontroller. Du skal derfor møde op hvis vi ikke har kontaktet dig og udsat tiden. Du skal dog ringe hvis du har  luftvejssymptomer, så vi kan vurdere om tiden skal fastholdes.

Kære patienter

Med baggrund myndighedernes udmelding er følgende gældende for klinikken fra i dag og indtil vi melder ud igen:

Den åbne konsultation mellem 10.00 og 10.30 er suspenderet.

Det betyder at ingen må komme i klinikken uden en telefonisk aftale først.

Kun akut sygdom samt akut forværring i kroniske lidelser vil blive behandlet.

Hvis du har en tid ved lægen, så kan du forvente at han ringer omkring  det tidspunkt du har den aftalte tid. Du skal derfor ikke møde op i klinikken.

Vi har nu videokonsultation så du kan bestille en tid ved lægen men vil i stedet blive kontaktet m.h.p. videokonsultation.

For patienter i klinikken bedes man om at vaske og spritte hænderne godt (der er begge dele på toilettet ved indgangspartiet. Brug albuen til at "pumpe" med.) Sæt dig i venteværelset så langt fra øvrige patienter som muligt.

Disse tiltag er for at hindre dels at patienter smitter hinanden, undgå at klinikken må lukkes grundet Corona/Covid19-ramt personale samt ikke mindst sikre at der er kapacitet til at tage sig af de akut syge.

Vi håber på forståelse og vi gør alt for at formindske generne for alle.

Med venlig hilsen

Hans Jacob og personale

Update 30.3.20:

Dear patients

We now have video consultation so you can book an appointment with the doctor as if you were to attend the clinic. We will contact you then for a video consultation. It requires you to have a smartphone with camera and microphone.

NEW: We have begun to take patients to their controls. You must therefore meet if we have not contacted you and postponed the time. However, you should call if you have respiratory symptoms, so we can assess whether the time should be maintained.

Based on the authorities' announcement, the following applies to the clinic from today until we report again:

The open consultation between 10.00 and 10.30 am has been suspended.

This means that no one can come to the clinic without a telephone appointment first.

Only acute illness as well as acute worsening in chronic conditions will be treated.

Pre-studies, annual checks, lung function tests, screening tests, cell scratches, certificates and other non-acute appointments are cancelled.

If you have an appointment with the doctor, then you can expect him to call around the time you have the agreed appointment. Therefore, you should not show up at the clinic.

For patients in the clinic, please wash and desinfect your hands well (there are both on the toilet at the entrance. Use your elbow to "pump" with.) Sit in the waiting room as far from other patients as possible.

These measures are to prevent patients from infecting each other, to avoid the clinic having to be closed due to Corona/Covid19-affected staff and, not least, to ensure that there is capacity to care for the acutely ill.

We hope for understanding and we are doing everything we can to reduce the nuisance for everyone.

Yours sincerely

Hans Jacob and staff

Velkommen til Viby Lægehus

Husk dit sundhedskort, hver gang du besøger os.

Klinikken holder lukket de 3 dage før påske fra 6.4 - 8.4.20 begge dage incl.

I tilfælde af akut behov for lægehjælp kan læge Kim Brockelmann tlf. 44450024 kontaktes alle 3 dage. Ring forinden du møder op.

Klinikken har lukket for tilgang af nye patienter.

 

 

 

BESTIL TID ONLINE

Under “Selvbetjening” kan du oprette dig som bruger, bestille tid til konsultation, kommunikere med lægen og forny recepter.

Bestil tid online

Bestil_tidBESTIL TID

Om-KlinikkenOM KLINIKKEN

Skriv til lægenSKRIV TIL LÆGEN

SelvbetjeningFIND VEJ

AKUT LÆGEHJÆLP UDENFOR KLINIKKENS ÅBNINGSTID

Har du brug for akut lægehjælp, ring 70113131.
I livstruende situationer, ring altid 112.

Handicapforhold:

Kørestolsadgang og handicaptoilet.