Hjem

Klinikken er p.g.a. kursus lukket torsdag og fredag d. 24.9 og 25.9.20.

Opdateret 17.8.20:

Alle patienter som møder til konsultation i klinikken skal bære mundbind.

Vi har nu videokonsultation så du kan bestille en tid ved lægen som hvis du skulle møde op i klinikken. Du skal downloade app-en Min Læge (grønt ikon med hvid skrift) Det kræver du har en smartphone med kamera og mikrofon samt Nem-ID. Du følger herefter vejledningen. På det aftalte tidspunkt du har fået en videokonsultation logger du dig ind i det virtuelle venteværelse ca. 10 minutter før og afventer at lægen kontakter dig. 

OBS OBS: Det er kun videokonsultationer som på forhånd er aftalt med lægen som kan besvares. Du kan derfor ikke forvente at dit opkald bliver besvaret hvis du logger dig på uden aftale.

NYT: Alle opfølgninger på kontroller og almindelige samtaler ved lægen som f.eks angst og depression gøres via videokonsultation eller telefon. Du skal derfor kun møde op hvis vi beder dig om det. Du skal møde op hvis du har tid ved klinikassistenten og ikke har hørt andet. Du skal dog ringe hvis du har  luftvejssymptomer, så vi kan vurdere om tiden skal fastholdes.

Kære patienter

Med baggrund myndighedernes udmelding er følgende gældende for klinikken fra i dag og indtil vi melder ud igen:

Den åbne konsultation mellem 10.00 og 10.30 er suspenderet.

Det betyder at ingen må komme i klinikken uden en telefonisk aftale først.

For patienter i klinikken bedes man om at vaske og spritte hænderne godt (der er begge dele på toilettet ved indgangspartiet. Brug albuen til at "pumpe" med.) Sæt dig i venteværelset så langt fra øvrige patienter som muligt.

Disse tiltag er for at hindre dels at patienter smitter hinanden, undgå at klinikken må lukkes grundet Corona/Covid19-ramt personale samt ikke mindst sikre at der er kapacitet til at tage sig af de akut syge.

Vi håber på forståelse og vi gør alt for at formindske generne for alle.

Med venlig hilsen

Hans Jacob og personale

Updated 17.8.20:

All patients who come for a consultation in the clinic must wear a face mask.

We now have video consultation so you can book a time with the doctor as if you were to attend the clinic. You need to download the Min Læge app (green icon with white font). This requires you to have a smartphone with camera and microphone as well as Nem-ID. You will then follow the instructions. At the agreed time you have received a video consultation, you log in to the virtual waiting room approx. 10 minutes before and waiting for the doctor to contact you. NOTE NOTE: Only video consultations that have been agreed with the doctor in advance can be answered. Therefore, you cannot expect your call to be answered if you log in without an appointment.

NEW: All follow-ups of checks and regular conversations with the doctor such as anxiety and depression are done via video consultation or telephone. You should therefore only show up if we ask you to. You should show up if you have time with the clinic assistant and have heard nothing else. However, you should call if you have respiratory symptoms, so we can assess whether the time should be maintained.

Based on the authorities' announcement, the following applies to the clinic from today until we report again:

The open consultation between 10.00 and 10.30 am has been suspended.

This means that no one can come to the clinic without a telephone appointment first.

For patients in the clinic, please wash and desinfect your hands well (there are both on the toilet at the entrance. Use your elbow to "pump" with.) Sit in the waiting room as far from other patients as possible.

These measures are to prevent patients from infecting each other, to avoid the clinic having to be closed due to Corona/Covid19-affected staff and, not least, to ensure that there is capacity to care for the acutely ill.

We hope for understanding and we are doing everything we can to reduce the nuisance for everyone.

Yours sincerely

Hans Jacob and staff

Velkommen til Viby Lægehus

Husk dit sundhedskort, hver gang du besøger os.

Klinikken holder lukket de 3 dage før påske fra 6.4 - 8.4.20 begge dage incl.

I tilfælde af akut behov for lægehjælp kan læge Kim Brockelmann tlf. 44450024 kontaktes alle 3 dage. Ring forinden du møder op.

Klinikken har lukket for tilgang af nye patienter.

 

 

 

BESTIL TID ONLINE

Under “Selvbetjening” kan du oprette dig som bruger, bestille tid til konsultation, kommunikere med lægen og forny recepter.

Bestil tid online

Bestil_tidBESTIL TID

Om-KlinikkenOM KLINIKKEN

Skriv til lægenSKRIV TIL LÆGEN

SelvbetjeningFIND VEJ

AKUT LÆGEHJÆLP UDENFOR KLINIKKENS ÅBNINGSTID

Har du brug for akut lægehjælp, ring 70113131.
I livstruende situationer, ring altid 112.

Handicapforhold:

Kørestolsadgang og handicaptoilet.